شنبه 30 تير 1403 شمسی /7/20/2024 3:55:00 PM
نتایج بر اساس برچسب
نقل و انتقال
ضعف و قوت مکانیسم چینش دولت چهاردهم ارزیابی شد
در روزهای اخیر، خبرهای رسمی و غیررسمی، درباره فرآیند انتخاب افراد برای ترکیب دولت جدید به گوش می‌رسد. طبق اخبار، ۵کارگروه قرا...
باتوجه به اینکه نقل‌وانتقال اتومبیل و شماره‌گذاری خودرو یکی از ردیف‌های درآمدی دولت محسوب می‌شود، دولت از دو م...
یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم قضایی درخصوص توقف نقل و انتقال خودروهای عرضه‌شده در مزایده سال گذشته سازمان مالیاتی را صادر ...
لایحه بودجه ۱۴۰۲
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی برای نقل‌ و انتقال خودروها و سهم بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی برا...
سازمان امور مالیاتی، شرکت های تولیدکننده را مسئول پرداخت مالیات بر اولین نقل و انتقال خودروهای صفر کیلومتر اعلام کرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به امکان پذیر شدن فک رهن خودروهای عرضه شده به مشتریان گفت: با اجرای این طرح، نقل و انتقال ر...
رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس جمهور مطرح کرد: اقدامات دولت آمریکا در چارچوب تلاش‌های تبلیغاتی-سیاسی با اهداف داخلی خودشان است.