سه شنبه 16 خرداد 1402 شمسی /6/6/2023 4:49:44 PM
تماس با ما

رئیس شورای سیاستگذاری: بهاره مهاجری 

نشانی: خيابان شريعتی، روبروی خيابان پليس،  پلاک ٤٨٠
کد پستی: ١٥٦٥٩٣٥٣٢٣

مدیر مسئول: علیرضا بهداد 

واتساپ مدیر مسئول: 09124984188

تماس با مدیر مسوول: 09390510434