سه شنبه 16 خرداد 1402 شمسی /6/6/2023 5:29:56 PM
نتایج بر اساس برچسب
حاشیه نشینی
«سکونت نامتعارف» ۱۰ درصد از جمعیت شهرها؛ یکی از حادترین آسیب‌های اجتماعی چگونه برطرف می‌شود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۱۰درصد از جمعیت شهرنشینان کشور، حاشیه‌نشین هستند.