يکشنبه 2 مهر 1402 شمسی /9/24/2023 2:41:30 PM
نتایج بر اساس برچسب
براون
گوردون براون طی یادداشتی در روزنامه گاردین مطرح کرد
گوردون براون – نخست وزیر اسبق بریتانیا – در توصیه ای به نخست وزیر بریتانیا گفت: بنگاههای انرژی که نمی توانند قبض های خ...